Новините на Радио Русе от 28.05.2020 г.

421

Новините на Радио Русе от 28.05.2020 г., представени от Лилия Рачева