Новините на Радио Русе от 28.06.2021 г.

373

Новините на Радио Русе от 28.06.2021 г., представени от Теодора Копчева