Новините на Радио Русе от 28.06.2022 г.

248

Новините на Радио Русе от 28.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.