Новините на Радио Русе от 28.07.2020 г.

373

Новините на Радио Русе от 28.07.2020 г., представени от Теодора Копчева