Новините на Радио Русе от 28.07.2022 г.

182

Новините на Радио Русе от 28.07.2022 г., представени от Галя Савова.