Новините на Радио Русе от 28.08.2023 г.

217

Новините на Радио Русе от 28.08.2023 г., представени от Лилия Рачева.