Новините на Радио Русе от 28.09.2022 г.

171

Новините на Радио Русе от 28.09.2022 г., представени от Лилия Рачева.