Новините на Радио Русе от 28.09.2023 г.

220

Новините на Радио Русе от 28.09.2023 г., представени от Лилия Рачева.