Новините на Радио Русе от 28.11.2017 г.

872

Новините на Радио Русе от 28.11.2017 г., представени от Галя Савова