Новините на Радио Русе от 28.11.2022 г.

168

Новините на Радио Русе от 28.11.2022 г., представени от Теодора Копчева.