Новините на Радио Русе от 28.11.2023 г.

199

Новините на Радио Русе от 28.11.2023 г., представени от Лилия Рачева.