Новините на Радио Русе от 28.12.2023 г.

182

Новините на Радио Русе от 28.12.2023 г., представени от Теодора Копчева.