Новините на Радио Русе от 29.05.2020 г.

439

Новините на Радио Русе от 29.05.2020 г., представени от Лилия Рачева