Новините на Радио Русе от 29.05.2023 г.

182

Новините на Радио Русе от 29.05.2023 г., представени от Лилия Рачева.