Новините на Радио Русе от 29.06.2022 г.

200

Новините на Радио Русе от 29.06.2022 г., представени от Теодора Копчева.