Новините на Радио Русе от 29.07.2020 г.

384

Новините на Радио Русе от 29.07.2020 г., представени от Теодора Копчева