Новините на Радио Русе от 29.07.2022 г.

271

Новините на Радио Русе от 29.07.2022 г., представени от Теодора Копчева.