Новините на Радио Русе от 29.08.2022 г.

169

Новините на Радио Русе от 29.08.2022 г., представени от Теодора Копчева.