Новините на Радио Русе от 29.08.2023 г.

193

Новините на Радио Русе от 29.08.2023 г., представени от Лилия Рачева.