Новините на Радио Русе от 29.09.2020 г.

180

Новините на Радио Русе от 29.09.2020 г., представени от Теодора Копчева