Новините на Радио Русе от 29.09.2022 г.

212

Новините на Радио Русе от 29.09.2022 г., представени от Лилия Рачева.