Новините на Радио Русе от 29.09.2023 г.

213

Новините на Радио Русе от 29.09.2023 г., представени от Лилия Рачева.