Новините на Радио Русе от 29.11.2017 г.

1540

Новините на Радио Русе от 29.11.2017 г., представени от Лилия Рачева