Новините на Радио Русе от 29.11.2022 г.

158

Новините на Радио Русе от 29.11.2022 г., представени от Лилия Рачева.