Новините на Радио Русе от 29.11.2023 г.

220

Новините на Радио Русе от 29.11.2023 г., представени от Теодора Копчева.