Новините на Радио Русе от 29.12.2017 г.

1828

Последните новини на Радио Русе за изтичащата 2017 г., представени от Теодора Копчева.

Желаем през Новата 2018 година повече положителни такива!