Новините на Радио Русе от 29.12.2023 г.

257

Новините на Радио Русе от 29.12.2023 г., представени от Теодора Копчева.