Новините на Радио Русе от 3.08.2023 г.

237

Новините на Радио Русе от 3.08.2023 г., представени от Теодора Копчева.