Новините на Радио Русе от 30.01.2020 г.

387

Новините на Радио Русе от 30.01.2020 г., представени от Теодора Копчева