Новините на Радио Русе от 30.05.2023 г.

228

Новините на Радио Русе от 30.05.2023 г., представени от Лилия Рачева.