Новините на Радио Русе от 30.06.2022 г.

214

Новините на Радио Русе от 30.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.