Новините на Радио Русе от 30.06.2022 г.

194

Новините на Радио Русе от 30.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.