Новините на Радио Русе от 30.06.2022 г.

161

Новините на Радио Русе от 30.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.