Новините на Радио Русе от 30.08.2022 г.

177

Новините на Радио Русе от 30.08.2022 г., представени от Лилия Рачева.