Новините на Радио Русе от 30.08.2023 г.

311

Новините на Радио Русе от 30.08.2023 г., представени от Лилия Рачева.