Новините на Радио Русе от 30.11.2017 г.

907

Новините на Радио Русе от 30.11.2017 г., представени от Лилия Рачева.