Новините на Радио Русе от 30.11.2021 г.

187

Новините на Радио Русе от 30.11.2021 г., представени от Теодора Копчева