Новините на Радио Русе от 30.11.2022 г.

164

Новините на Радио Русе от 30.11.2022 г., представени от Теодора Копчева.