Новините на Радио Русе от 30.11.2023 г.

205

Новините на Радио Русе от 30.11.2023 г., представени от Теодора Копчева.