Новините на Радио Русе от 31.07.2023 г.

213

Новините на Радио Русе от 31.07.2023 г., представени от Теодора Копчева.