Новините на Радио Русе от 31.08.2020 г.

371

Новините на Радио Русе от 31.08.2020 г., представени от Теодора Копчева