Новините на Радио Русе от 31.08.2022 г.

247

Новините на Радио Русе от 31.08.2022 г., представени от Теодора Копчева.