Новините на Радио Русе от 31.08.2023 г.

221

Новините на Радио Русе от 31.08.2023 г., представени от Лилия Рачева.