Новините на Радио Русе от 8.11.2017 г., представени от Галя Савова

1041

 

Новините на Радио Русе от 8.11.2017 г., представени от Галя Савова