Новините на Радио Русе 21.11.2017

873

Новините на Радио Русе от 21.11.2017 г., представени от Галя Савова