Новите зам.-кметове бяха представени вчера

1055

Репортаж: Галя Савова

Магдалина Илиева, зам.-кмет по устройство на територията

 

 

 

 

Димитър Недев, зам.-кмет по комунални дейности

 

 

 

 

Зам.-кмет по икономика, инвестиции и собственост – Златомира Стефанова

 

 

 

 

Енчо Енчев, зам.-кмет по хуманитарни дейности