Новите контейнери за смет водят до по-малко отчисления на депото за отпадъци

367

От повече от половин година община Русе подмени голяма част от контейнерите с нови, по-съвременни и по-сигурни. Една от целите бе да се предпази отпадъка от разпиляване,   навлажняване и да е годен за разделяне, а с това съответно да се намали количеството отпадъци, които ще се депонират на депото, а от там  и цената която русенци  трябва да плащат като отчисления. Има ли ефект от въведените нови контейнери и предстои ли поставянето на още такива на територията на общината?-Галя Савова потърси за коментар  Радостина Вуцова, началник  отдел „Екология“-Община Русе