Нови възможности за подпомагане с европейски средства за българските земеделски производители

359

Габриела Стефанова от ОИЦ-Русе представи   актуална информация, свързана с подмерки 6.1 и 6.3 на ПРСРС 2014 – 2020 г. –  Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и   Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“