Нови възможности за работа на българи в чужбина

2357

Елена Богданова от Агенцията по заетостта – Русе: Нови възможности за работа на българи в чужбина

Интервю: Галя Савова