Нови проекти, проверки и ремонти в седмичния отчет на Община-Русе

132

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 14.03.2022 г.

Oбщина Русе е одобрена по проект, представен пред Европейската комисия, наречен Русе – град с нисък въглерод. С него ще се изследва възможността за въвеждане на ниско въглеродни превозни средства в обществения транспорт и мерки за повишаване  енергийната ефективност на сгради. През изминалата седмица във връзка с Пролетния панаир, който русенци познават като Тарла, са одобрени документи на „Общински пазари“ и са издадени разрешителни за сцена, 8 заведения за хранене, павилиони за занаятчийски стоки и други атракции. Това са само част от дейностите, които включва седмичния отчет на общинската администрация в областта на Икономиката.

Материал: Теодора Копчева