Нови слоеве от ГИС системата на Община Русе са достъпни за гражданите

113

Русенци ще получават безплатно и в реално време информация за общинските обекти, отдавани под наем, паркингите за платен престой, спортните клубове и културните обекти на територията на община Русе посредством Географската информационна система.

Това са част от новите 7 информационни слоя, които са вече публично достъпни  и ще помогнат на гражданите с актуални данни от различно естество:

– светофарни уредби на територията на града;

– платени паркинги;

– детски площадки;

– спортни клубове;

– културни обекти;

– улици с обновено LED осветление в града;

– общински обекти, отдавани под наем.

Инициативата за ГИС портала е на кмета на Русе Пенчо Милков като част от политиката му за повишаване на прозрачността на местната администрация и максимално улесняване на хората в достъпа до важна за тях информация. Географската информационна система спестява значително време и ресурси за справки, които гражданите ежедневно изискват от общинските служители.

Към момента русенци могат да разгледат карти, съдържащи полезни данни за социалните услуги, лечебните заведения, яслите и пунктовете за детска кухня, учебните заведения, одобрените кандидати по програма LIFE за подмяна на старите отоплителни печки с нови, таксиметровите стоянки, велоалеите, електронни информационни табла, разположени на територията на общината, и др.

Създаден е и „Екологичен кадастър“, описващ промишлените предприятия и съединенията, използвани и отделяни от тях при дейността им в различните индустриални зони на Русе.

Община Русе предвижда и внедряването на приложение, с което гражданите да изпращат в реално време пространствено реферирани сигнали за поддръжка и аварии в обкръжаващата ги среда. По този начин ще се скъси времето за реакция на общинската администрация и нейните служители за разрешаването на казуси като отворена шахта, счупено кошче за боклук и др.

За предложения, мнения и необходимост от техническа помощ можете да се обърнете към gis@obshtinaruse.bg