Нови цени на водата от 2022 година предлагат от ВиК-Русе

447

Днес се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе. С колко ще се покачи цената на водата за населението и за стопанските потребители през следващите пет години – разговор с областния управител на Област Русе Борислав Българинов.